Old announcements

All announcements are already visible.

27.9.2022

HANDLINGSPLAN VID SKOLFRÅNVARO

Read the whole announcement AHj

22.8.2022

ÖVRIGA PLANER:

1) Skolskjutsdirektiv, 2) Plan för disciplinära åtgärder, 3) Rusmedelsplan, 4) Elevhälsoplan, 5) Krisplan, 6) Släcknings- och räddningsplan 7) Jämställdhets- och räddningsplan för Näs skola, 8) Mobbningplan(långa versionen), 9) Mobbningsplan(korta versionen), 10)Trivselregler 11) Regional välfärdsplan för barn och unga Klicka på följande länkar för att ta del av respektive plan:

Read the whole announcement AHj

2.8.2022

Näs skolas värdegrund

Länk till Näs skolas värdegrund

Read the whole announcement AHj

Näs skolas läsårsplan

Klicka på följande länk för att ta del av Näs skolas läsårsplan 2022-2023

Read the whole announcement AHj

21.6.2021

LÄSÅRSBERÄTTELSE 2020-2021

Read the whole announcement AHj

2.4.2015

LARSMOS LÄROPLAN

Länk till Larsmos läroplan:

Read the whole announcement AHj

Old announcements

All announcements are already visible.