Gamla notiser

Alla notiser syns redan i notislistan.

27.9.2022

HANDLINGSPLAN VID SKOLFRÅNVARO

Läs hela notisen AHj

22.8.2022

ÖVRIGA PLANER:

1) Skolskjutsdirektiv, 2) Plan för disciplinära åtgärder, 3) Rusmedelsplan, 4) Elevhälsoplan, 5) Krisplan, 6) Släcknings- och räddningsplan 7) Jämställdhets- och räddningsplan för Näs skola, 8) Mobbningplan(långa versionen), 9) Mobbningsplan(korta versionen), 10)Trivselregler 11) Regional välfärdsplan för barn och unga Klicka på följande länkar för att ta del av respektive plan:

Läs hela notisen AHj

2.8.2022

Näs skolas värdegrund

Länk till Näs skolas värdegrund

Läs hela notisen AHj

Näs skolas läsårsplan

Klicka på följande länk för att ta del av Näs skolas läsårsplan 2022-2023

Läs hela notisen AHj

21.6.2021

LÄSÅRSBERÄTTELSE 2020-2021

Läs hela notisen AHj

2.4.2015

LARSMOS LÄROPLAN

Länk till Larsmos läroplan:

Läs hela notisen AHj

Gamla notiser

Alla notiser syns redan i notislistan.