Igår

Klassföräldrar 2023 - 2024

Läs hela notisen MiS

Holm Hem och skolas styrelse 2023 - 2024

Läs hela notisen MiS

23.8.2022

Läsårsplaner Holm skola 2022-2023

Läs hela notisen KA

24.9.2021

Elevhälsoplan

Nedan finns länk till skolans elevhälsoplan

Läs hela notisen GR

Jämställdhetsplan

Här nedsan finns länk till jämställdhetsplanen

Läs hela notisen GR

Handlingsplan mot mobbning

Nedan finns länk till skolans handlingssplan mot mobbning.

Läs hela notisen GR

Räddningsplan 2021-2022

Här nedan finns länk till vår räddningsplan

Läs hela notisen GR

8.6.2021

Läsårsberättelsen

Vi tackar elever och föräldrar för läsåret som gått, och önskar alla en skön sommar. Via länken nedan kan ni ta del av skolans läsårsberättelse.

Läs hela notisen GR

25.8.2020

Holm skolas plan mot mobbning och trakasserier

Länk till planen finns i textdelen

Läs hela notisen GR

Holm skolas elevhälsoplan

Länk finns i textdelen nedan

Läs hela notisen GR

Kriskommunikationsplan, larsmo kommun

Länk till planen finns i textdelen

Läs hela notisen GR

Krisplanen

Länk till krisplanen finnsi textdelen.

Läs hela notisen GR

Släcknings och räddningsplan

Länken till dokumentet finns i textdelen

Läs hela notisen GR

30.5.2020

Läsårsberättelsen

I länken nedan finns Holm skolas läsårsberättelse för 2019-2020

Läs hela notisen GR

20.8.2019

Holm skolas läsårsplan

Nedan finns länken till vår läsårsplan

Läs hela notisen GR

Handlingsplan mot mobbning

Nedan finns länken till vår mobbningsplan

Läs hela notisen GR

Holm skolas elevhälsoplan

Nedan finns en länk

Läs hela notisen GR

Rusmedelsförebyggande plan

Nedan finns länk

Läs hela notisen GR

Kriskommunikationsplan

Nedan finns länken till kommunens kriskommunikationsplan

Läs hela notisen GR

Finska språkets lärstig i Larsmo

Nedan finns länken till planen

Läs hela notisen GR