Eilen

Klassföräldrar 2023 - 2024

Lue koko juttu MiS

Holm Hem och skolas styrelse 2023 - 2024

Lue koko juttu MiS

23.8.2022

Läsårsplaner Holm skola 2022-2023

Lue koko juttu KA

24.9.2021

Elevhälsoplan

Nedan finns länk till skolans elevhälsoplan

Lue koko juttu GR

Jämställdhetsplan

Här nedsan finns länk till jämställdhetsplanen

Lue koko juttu GR

Handlingsplan mot mobbning

Nedan finns länk till skolans handlingssplan mot mobbning.

Lue koko juttu GR

Räddningsplan 2021-2022

Här nedan finns länk till vår räddningsplan

Lue koko juttu GR

8.6.2021

Läsårsberättelsen

Vi tackar elever och föräldrar för läsåret som gått, och önskar alla en skön sommar. Via länken nedan kan ni ta del av skolans läsårsberättelse.

Lue koko juttu GR

25.8.2020

Holm skolas plan mot mobbning och trakasserier

Länk till planen finns i textdelen

Lue koko juttu GR

Holm skolas elevhälsoplan

Länk finns i textdelen nedan

Lue koko juttu GR

Kriskommunikationsplan, larsmo kommun

Länk till planen finns i textdelen

Lue koko juttu GR

Krisplanen

Länk till krisplanen finnsi textdelen.

Lue koko juttu GR

Släcknings och räddningsplan

Länken till dokumentet finns i textdelen

Lue koko juttu GR

30.5.2020

Läsårsberättelsen

I länken nedan finns Holm skolas läsårsberättelse för 2019-2020

Lue koko juttu GR

20.8.2019

Holm skolas läsårsplan

Nedan finns länken till vår läsårsplan

Lue koko juttu GR

Handlingsplan mot mobbning

Nedan finns länken till vår mobbningsplan

Lue koko juttu GR

Holm skolas elevhälsoplan

Nedan finns en länk

Lue koko juttu GR

Rusmedelsförebyggande plan

Nedan finns länk

Lue koko juttu GR

Kriskommunikationsplan

Nedan finns länken till kommunens kriskommunikationsplan

Lue koko juttu GR

Finska språkets lärstig i Larsmo

Nedan finns länken till planen

Lue koko juttu GR