Vanhat tiedotteet

Kaikki löytyneet tiedotteet näkyvät jo tiedotelistassa.

3.6.

Elevhälsan sommaren 2024

Lue koko juttu KNC

20.9.2023

Klassföräldrar 2023 - 2024

Lue koko juttu MiS

Holm Hem och skolas styrelse 2023 - 2024

Lue koko juttu MiS

23.8.2022

Läsårsplaner Holm skola 2022-2023

Lue koko juttu KA

24.9.2021

Elevhälsoplan

Nedan finns länk till skolans elevhälsoplan

Lue koko juttu GR

Jämställdhetsplan

Här nedsan finns länk till jämställdhetsplanen

Lue koko juttu GR

25.8.2020

Holm skolas plan mot mobbning och trakasserier

Länk till planen finns i textdelen

Lue koko juttu GR

Holm skolas elevhälsoplan

Länk finns i textdelen nedan

Lue koko juttu GR

17.6.2019

Läsårsberättelse Holm skola 2018-2019

Lue koko juttu GR

7.12.2017

Holmis julloppis

15.12 kl 12:15

Lue koko juttu LLi

24.8.2017

Holm skolas handlingsplan mot mobbning

Länk till mobbningsplanen finns här nedanför

Lue koko juttu GR

Holm skolas elevhälsoplan

Länk finns här nedanför

Lue koko juttu GR

Jämställdhets- och likabehandlingsplan

Länk finns nedan

Lue koko juttu GR

Vanhat tiedotteet

Kaikki löytyneet tiedotteet näkyvät jo tiedotelistassa.