Näs skola

Latest announcements

Läseklubben 14.09.2020

Läseklubben i två olika grupper. Grupperna byts efter var fjärde vecka.

Read the whole announcement

Näs skolas läsårsplan 02.09.2020

Klicka på följande länk för att ta del av Näs skolas läsårsplan 2020-2021

Read the whole announcement

BLANKETT FÖR ANHÅLLAN OM LOV 26.08.2019

Read the whole announcement

Näs skolas värdegrund 02.09.2016

Länk till Näs skolas värdegrund

Read the whole announcement

ÖVRIGA PLANER: 03.09.2015

1) Skolskjutsdirektiv, 2) Plan för disciplinära åtgärder, 3) Rusmedelsplan, 4) Elevhälsoplan, 5) Krisplan, 6) Släcknings- och räddningsplan 7) Jämställdhets- och räddningsplan för Näs skola, 8) Mobbningplan(långa versionen), 9) Mobbningsplan(korta versionen), 10)Trivselregler 11) Regional välfärdsplan för barn och unga Klicka på följande länkar för att ta del av respektive plan:

Read the whole announcement

Older announcements

Only public announcements are shown above. You may see more announcements after logging in.

Wilma 2.32.7 © 2000-2020 Visma