Näs skola

Latest announcements

HANDLINGSPLAN VID SKOLFRÅNVARO 27.09.2022

Read the whole announcement

ÖVRIGA PLANER: 22.08.2022

1) Skolskjutsdirektiv, 2) Plan för disciplinära åtgärder, 3) Rusmedelsplan, 4) Elevhälsoplan, 5) Krisplan, 6) Släcknings- och räddningsplan 7) Jämställdhets- och räddningsplan för Näs skola, 8) Mobbningplan(långa versionen), 9) Mobbningsplan(korta versionen), 10)Trivselregler 11) Regional välfärdsplan för barn och unga Klicka på följande länkar för att ta del av respektive plan:

Read the whole announcement

Näs skolas värdegrund 02.08.2022

Länk till Näs skolas värdegrund

Read the whole announcement

Näs skolas läsårsplan 02.08.2022

Klicka på följande länk för att ta del av Näs skolas läsårsplan 2022-2023

Read the whole announcement

LÄSÅRSBERÄTTELSE 2020-2021 21.06.2021

Read the whole announcement

Older announcements

Only public announcements are shown above. You may see more announcements after logging in.

Wilma 2.33.68.1 © 2000-2023 Visma Lisenssit

Visma and the Visma logo are registered trademarks of Visma AS. Wilma and the Wilma logo are registered trademarks of Visma Enterprise Oy. All other trademarks are the property of their respective owners.