Näs skola

Nyaste notiser

HANDLINGSPLAN VID SKOLFRÅNVARO 27.09.2022

Läs hela notisen

ÖVRIGA PLANER: 22.08.2022

1) Skolskjutsdirektiv, 2) Plan för disciplinära åtgärder, 3) Rusmedelsplan, 4) Elevhälsoplan, 5) Krisplan, 6) Släcknings- och räddningsplan 7) Jämställdhets- och räddningsplan för Näs skola, 8) Mobbningplan(långa versionen), 9) Mobbningsplan(korta versionen), 10)Trivselregler 11) Regional välfärdsplan för barn och unga Klicka på följande länkar för att ta del av respektive plan:

Läs hela notisen

Näs skolas värdegrund 02.08.2022

Länk till Näs skolas värdegrund

Läs hela notisen

Näs skolas läsårsplan 02.08.2022

Klicka på följande länk för att ta del av Näs skolas läsårsplan 2022-2023

Läs hela notisen

LÄSÅRSBERÄTTELSE 2020-2021 21.06.2021

Läs hela notisen

Äldre notiser

Du ser endast officiella notiser ovan. Efter att ha loggat in kan du se mera notiser.

Wilma 2.33.79.1 © 2000-2023 Visma Lisenssit

Visma och Visma-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Visma AS. Wilma och Wilma-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Visma Enterprise Ab. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.