Gamla notiser

Alla notiser syns redan i notislistan.

11.8.

Informationsfolder

Läs hela notisen JON

3.6.

Läsårsberättelse 2022-2023

Läs hela notisen JON

10.11.2021

Julfest 2022

Skolans julfest för förskolan samt åk 1-6 är i år uppdelade på följande vis: Förskolan samt åk 1-2 har julfest den 14.12. Åk 3-6 har julfest den 15.12. Bägge julfesterna inleds kl 18.00.

KR

25.8.2021

Planer, Risö skola

I den dagliga undervisningen finns en del styrinstrument och planer, som stöd inom elevarbetet. En del av dessa redovisas här.

Läs hela notisen KR

30.5.2020

Läsårsberättelse 2019-2020

Läsårsberättelse 2019-2020

Läs hela notisen KR

19.3.2020

Information av skolkuratorn

Information av skolkuratorn

Läs hela notisen KR

Gamla notiser

Alla notiser syns redan i notislistan.