Äldre notiser

Alla notiser syns redan i notislistan.

3.6.

Elevhälsan sommaren 2024

Läs hela notisen KNC

30.5.

Informationsfolder

Här hittas praktisk info för skolåret 2024-2025:

Läs hela notisen JON

14.5.

Hyrning av utrymmen

Läs hela notisen KR

10.1.

Läroplan för den grundläggande utbildningen

Länk till läroplan för den grundläggande utbildningen

Läs hela notisen KR

25.8.2023

Planer, Risö skola

I den dagliga undervisningen finns en del styrinstrument och planer, som stöd inom elevarbetet. En del av dessa redovisas här.

Läs hela notisen KR

Äldre notiser

Alla notiser syns redan i notislistan.