Vanhat tiedotteet

Kaikki löytyneet tiedotteet näkyvät jo tiedotelistassa.

3.6.

Elevhälsan sommaren 2024

Lue koko juttu KNC

13.8.2020

Skol- och studerandetelefonrådgivning

Lue koko juttu KrK

4.6.2020

LÄSÅRSBERÄTTELSE 2019-2020

Lue koko juttu IJ

17.6.2019

LÄSÅRSBERÄTTELSE 2018-2019

En kort sammanfattning av det viktigaste som hänt under läsåret.

Lue koko juttu IJ

24.8.2017

ANTIDROGPLAN 2017-2018

Skolans antidrogplan följer social- och hälsovårdsverkets rusmedelsplan, 2012-2015.

Lue koko juttu IJ

SLÄCKNINGS- OCH RÄDDNINGSPLAN 2017-2018

Lue koko juttu IJ

SKOLANS ORDNINGSREGLER 2017-2018

Lue koko juttu IJ

JÄMSTÄLLDHETS- OCH LIKABEHANDLINGSPLAN 2017-2018

Lue koko juttu IJ

HANDLINGSPLAN MOT MOBBNING 2017-2018

Lue koko juttu IJ

ELEVHÄLSOPLAN 2017-2018

Lue koko juttu IJ

BEREDSKAPSPLAN 2017-2018

Lue koko juttu IJ

Vanhat tiedotteet

Kaikki löytyneet tiedotteet näkyvät jo tiedotelistassa.