ÖVRIGA PLANER:

1) Skolskjutsdirektiv, 2) Plan för disciplinära åtgärder, 3) Rusmedelsplan, 4) Elevhälsoplan, 5) Krisplan, 6) Släcknings- och räddningsplan 7) Jämställdhets- och räddningsplan för Näs skola, 8) Mobbningplan(långa versionen), 9) Mobbningsplan(korta versionen), 10)Trivselregler 11) Regional välfärdsplan för barn och unga

Klicka på följande länkar för att ta del av respektive plan:

Larsmos skolskjutsdirektiv

Plan för disciplinära åtgärder

Regional rusmedelsplan för grundskolan

Plan för elevhälsa

Krisplan

Släcknings- och räddningsplan

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Näs skola

Mobbningsplan (långa versionen)

Mobbningsplan (korta versionen)

Näs skolas trivselregler

Välfärdsplan för barn och unga (regional plan)