Läseklubben

Läseklubben i två olika grupper. Grupperna byts efter var fjärde vecka.


Offentligt, till lärare, till studerande, till personalen, till vårdnadshavare och för direktionen