Gamla notiser

Alla notiser syns redan i notislistan.

14.9.

Läseklubben

Läseklubben i två olika grupper. Grupperna byts efter var fjärde vecka.

Läs hela notisen LS

2.9.

Näs skolas läsårsplan

Klicka på följande länk för att ta del av Näs skolas läsårsplan 2020-2021

Läs hela notisen AHj

26.8.2019

BLANKETT FÖR ANHÅLLAN OM LOV

Läs hela notisen AHj

2.9.2016

Näs skolas värdegrund

Länk till Näs skolas värdegrund

Läs hela notisen AHj

3.9.2015

ÖVRIGA PLANER:

1) Skolskjutsdirektiv, 2) Plan för disciplinära åtgärder, 3) Rusmedelsplan, 4) Elevhälsoplan, 5) Krisplan, 6) Släcknings- och räddningsplan 7) Jämställdhets- och räddningsplan för Näs skola, 8) Mobbningplan(långa versionen), 9) Mobbningsplan(korta versionen), 10)Trivselregler 11) Regional välfärdsplan för barn och unga Klicka på följande länkar för att ta del av respektive plan:

Läs hela notisen AHj

2.4.2015

LARSMOS LÄROPLAN

Länk till Larsmos läroplan:

Läs hela notisen AHj

Gamla notiser

Alla notiser syns redan i notislistan.