Läsårsberättelse 2019-2020

Läsårsberättelse 2019-2020

 

LÄSÅRSBERÄTTELSE

för  Risö      skola i Larsmo kommun år 2019-2020

 

Läsåret har förlöpt väl. Den läroplan som togs i bruk 2016 har smidigt format skolans dagliga arbete, och för elevernas del har läroplanen bl a inneburit en möjlighet att mera medvetet ställa upp egna mål och utvärdera det egna skolarbetet.

 

Timresursen har fortsättningsvis möjliggjort att vi kunnat dela klasser i mindre grupper, så att undervis-ningens kvalitet blivit så god som möjlig för eleverna.

 

Läroplanen lyfter fram sju kompetenser, varav digitalt lärande är en sådan. Detta förverkligas i undervisningen bl a i användning av personliga lärplattor i åk 1-3, och den första bekantskapen med apparaturen görs redan i förskolan. I årskurserna 4-6 används Chromebooks som arbetsverktyg.

 

Skolan har även tillgång till två tutorlärare, så att lärarnas tröskel till användning av den tillbudsstående tekniken ska vara så låg som möjligt.

 

Elevvården utvecklas kontinuerligt och skolan använder sig av det handlingsprogram mot mobbning som uppgjorts inom det nationella Kiva-materialet.

 

Larsmo den 30 maj 2020

Kari Rönnqvist

Rektor

 

1.    Skolans personal (alla vid skolan anställda):

 

Namn

 

Tjänst eller befattning

Tjänsteförhållande
Tills vidare Tidsbundet

Kari Rönnqvist

Rektor

x

 

Åsa Emet

Timlärare

x

 

Susanne Björklund

Klasslärare

x

 

Camilla Vesternäs 

Klasslärare

x

 

Sebastian Edén

Klasslärare

x

 

Ann-Helen Sandström

Klasslärare

x

 

Johanna Nygård

Klasslärare

x

 

Ida-Sofi Pettersson

Timlärare

x

 

Veronica Saarman

Klasslärare

x

 

Lena Ljung

Förskollärare

x

 

Birgitta Sjölind

Elevassistent (pensionerad 31.12.2019)

x

 

Stina Snellman

Elevassistent

x

 

Kerstin Ljung-Sandvik

Speciallärare

x

 

Maria Vikström

Ämneslärare i finska

x

 

Pia Söderman

Köksa

x

 

San Min Aye

Städare

x

 

Siv Lindell

Städare

x

 

Börje Lehtinen

Fastighetsskötare

x

 

Marika Grankulla

Barnskötare

x

 

Marika Ahlskog

Barnträdgårdslärare

x

 

Jenni Järvinen

Timlärare

 

x

Maria Fagerholm

Elevassistent

 

x

 

 

 

 

         

          Planeringsarbetet i skolan:                                                

          Antalet hållna möten:          Samplanering i lärarkollegiet                               30 st.

                                                      Arbetsplatsmöten med skolans hela personal      2 st.
                                                      Medarbetarsamtal                                                1 st

2.    Eleverna:

 

Antal elever vid vårterminens slut

Antal elever 13.08

Åk

Fs

1

2

3

4

5

6

Tot

Fs

1

2

3

4

5

6

Tot

Tot.

24

35

20

22

34

15

25

175

29

24

35

20

22

35

15

180

 

Vårterm.

Höstterm.

 

24+151

29 + 151

Elevvården:

a) Skolskjutsar

              Antalet förskole-elever som erhållit skolskjuts under läsåret: 4 samt 5 elever till Holm förskola

              Skolskjutsen har skötts av VIP-taxi.

          b) Hälsovården

              Skolhälsovårdaren har varit i skolan varje måndag kl. 8-13.

              Tandvård har getts eleverna i åk 1-3 och 5-6, läkarundersökning åt åk 5 under vårterminen.

 

3.    Uppgifter om skolans verksamhet:

        Höstterminen började 13.8.2019, och avslutades 20.12.2019

          Vårterminen började 7.1.2020, och avslutades 30.5.2020

 

          Avbrott och störningar i skolarbetet:

Det pågående byggarbetet har fungerat smidigt parallellt med skolarbetet. Covid-19 –pandemin

medförde att skolan övergick till distansundervisning från 18.3.2020, och till en början hade

endast de elever i åk 1-3 vars vårdnadshavare arbetade i branscher kritiska för samhällsfunktioner

möjlighet till närundervisning, samt elever med särskilt stöd i åk 4-6. Fr o m den andra veckan

minskades branschkraven, men hemmen uppmanades fortsättningsvis hålla eleverna hemma i mån

av möjlighet. Arrangemanget fortgick till den 13.5.              

 

          Elevernas veckotimmar per klass:

 

Under vårterminen

Under höstterminen

Åk

Fs

1

2

3

4

5

6

Fs

1

2

3

4

5

6

Timmar

20

20

20

23

24

26

27

20

20

20

23

24

26

27

 

          Elevklubbar:

Klubbar under läsåret

 

Innebandyklubb åk 4-6 flickor

Innebandyklubb åk 4-6 pojkar

Skolmusikklubb

Lägerskolklubb åk 5-6

4H-klubb

 

          Skolexkursioner och klassresor (dag, ort, besöksobjekt):

Samtliga exkursioner och klassresor inställdes under vårterminen och ersattes av kortare utfärder i närmiljön.

 

          Hem och Skola r.f.:s verksamhet:

          Föreningens verksamhet syftar till att stöda skolarbetet både praktiskt och ekonomiskt.

Klassföräldrarna ordnade exkursions- och upplevelsekvällar med eleverna. Föreningen skötte serveringen under föräldraträffar och julfester mm. Dessutom har föreningen aktivt medverkat i att skolan fått ändamålsenliga uteredskap.

Föreningen bidrog med medel till bl a simhallsbesök och skolutfärder samt till stipendieböcker i slutet av vårterminen.

 

4. Glimtar ur dagboken.

 

AUGUSTI

13.8.   Läsåret inleddes kl 09.00

 

SEPTEMBER

3.9.    Föräldramöte för åk 1

16.9.   Larsmoskolornas gemensamma idrottsdag i Holm idrottscentrum. Förskolan samt åk 1-2 hade utedag vid skolan.

18.9.   Skolfotografering

20.9.   Mellersta Österbottens Kammarorkester höll elevkonsert i skolan

          4H-info

          Simhallsbesök åk 2 och 4

23.9.   Simhallsbesök åk 3 och 5

 

OKTOBER

1.10.   Simhallsbesök åk 3 och 5

2.10.   Simhallsbesök åk 2 och 4

7.10.   Åk 1-3 besökte Malmska gården och utställningen "Hälsningar från Mumindalen”

9.10. Hem och skolaföreningens årsmöte, skolans och förskolans föräldramöte

11.10. Läsfrukost i skolan för elever och familjemedlemmar

14-15.10. Höstlov

17.10. Gideoniterna besökte åk 3-4 för att överräcka varsitt Nya Testamente åt eleverna

18.10 Simhallsbesök åk 1 och 6

21.10. Naturskolan Villa Elba höll utelektioner för åk 4

22.10. Larsmo församling höll ”Bibeläventyret” för åk 4

23.10. Förskolan besökte Malmska gården och utställningen "Hälsningar från Mumindalen”

25.10. Simhallsbesök åk 1 och 6

29.10. Larsmo församling höll ”Bibeläventyret” för åk 4

 

 

NOVEMBER

5.11.   Larsmo församling höll ”Bibeläventyret” för åk 4

Förskolan besöktes av konstuderanden för introduktion av ”Hokseli Pokseli" –föreställningen i Schaumansalen i Jakobstad.

            14.11. Förskolan besökte Schaumansalen i Jakobstad och såg ”Hokseli Pokseli" –föreställningen

25.11. Simhallsbesök åk 3 och 5

            29.11. Simhallsbesök åk 1 och 6.

Förskolan deltog i förskolornas adventsgudstjänst i Larsmo kyrka, Risö förskola hade hand om sångframträdanden.

          Adventsmorgonsamling i skolan

 

DECEMBER

3.12.   Förskolans julfest kl 18.00

4.12.   Jullunch, även inbjudna gäster

12.12. Julfest för åk 1-6, kl 18.00

13.12. Luciamorgon i skolan

18.12. Simhallsbesök åk 2 och 4

20.12. Höstterminen avslutades.

 

JANUARI

7.1.    Vårterminen inleddes kl 09.00

9.1.    Wava-institutet höll instrumentpresentation för skolans elever

23.1.   Cirkuskalasets cirkus-workshops samt cirkusshow för åk 1-6

29.1.   Åk 3 besökte simhallen i Jakobstad, HoS-föreningen stod för transportkostnaderna

 

FEBRUARI

4.2.    Åk 3 och 5 besökte simhallen i Jakobstad

5.2.    Åk 3 besökte simhallen i Jakobstad, HoS-föreningen stod för transportkostnaderna

 

7.2.    Åk 1 och 6 besökte simhallen i Jakobstad

10.2.   Åk 2 och 4 besökte simhallen i Jakobstad

12.2.   Vändagskväll vid skolan i samarbete med Hem- och skolaföreningen

13.2.   Elever deltog i Österbottens skildmästerskap i Nykarleby, arrangerat av Skolidrottsförbundet och If Minken

14.2.   Åk 1 och 6 besökte simhallen i Jakobstad

19.2.   Åk 3 besökte simhallen i Jakobstad, HoS-föreningen stod för transportkostnaderna

 

MARS - APRIL

3.3.    Åk 2 och 4 besökte simhallen i Jakobstad

4.3.    Larsmoskolornas gemensamma skidtävlingar, Holm idrottscentrum

9.3.    Åk 3 och 5 besökte simhallen i Jakobstad

10.3.   Nejdmästerskap i skidåkning åk 3-6, Vestersundsby

18.3.   Skolan och förskolan övergick till distansundervisning pga Covid-19 –pandemin. Arrangemanget fortgick till den 13.5.       

 

MAJ

26.5.   Åk 6 besökte Cronhjelmskolan

27.5.   Blivande elever i åk 1 besökte skolan och träffade sina lärare

19.5.      Besökskväll för blivande förskolebarn och deras vårdnadshavare

29.5.   Förskolans avslutning med betygsutdelning.

30.5.   Läsåret avslutades med streamad skolgudstjänst från Larsmo kyrka och påföljande betygs- och stipendieutdelning.

 

5.    Fastigheter och inventarier.

          Skollokalernas användning för andra än skolans behov:

Arbiskurser, volleyboll- och innebandygrupper. Förskolan har tidvis hållit gymnastiklektioner i skolan på onsdagarna.

          Olägenheter, som bör åtgärdas.

  1. Byggnader: Behov av diverse småreparationer har uppgetts i samband med fastighetsgranskning i november 2018.
  2. Gårdsplan och anläggningar: Behov av diverse småreparationer har uppgetts i samband med fastighetsgranskning i november 2018

 

6.    Utdelade stipendier och understöd.

- Från Andelsbanken delades ut stipendier från en totalsumma på 150 €

- Från Risö skolas stipendiefonder utdelades 250 €

- Från Risö Hem och Skola –förening utdelades 14 bokstipendier

7.    Övriga uppgifter.

          Inspektioner och granskningar:

Granskning av gymnastik- och lekredskap den 24.11.2018. Henrik Kackur, fastighetsskötare Börje Lehtinen och rektor Kari Rönnqvist deltog. Behov av diverse småreparationer har uppgetts. Under 2019 gjordes ingen inspektion pga det omfattande byggnads- och ombyggnadsarbetet.

 

          Jubiléer och evenemang i skolan:

          De sedvanliga publika tillställningarna framgår av p. 4.

 

          Verksamhetsmål för läsåret 2019-2020 samt budgetmålsättningens förverkligande:

Under läsåret arbetade vi aktivt kring de tre fokusområdena differentiering, IKT i undervisningen samt läsning och läsförståelse. Vi strävade till att skapa optimala undervisningssituationer samt att utveckla personalens kompetenser inom de nämnda fokusområdena bl a genom en ökad satsning på personalfortbildning.

Vi ville också maximera varje elevs förmåga till inlärning, och merparten av speciallärarens insatser har fortsättningsvis lagts vid eleverna med de gravare inlärningssvårigheterna. Dessa elever har samlats i ämnesgrupper i finska, matematik och engelska, där de har fått individuell anpassning och handledning. Med hjälp av elevassistenter har integrering i normalklass möjliggjorts i övriga ämnen. Skolan har även sporrat eleverna till fysisk aktivitet genom att utöka de fysiska momenten i skolvardagen.

De anhållna medlen räckte till för förverkligandet av budgetmålsättningen. Skolan kunde t ex införskaffa klassuppsättningar av lärplattor till elever i åk 1 och kontinuerlig personalfortbildning inom området har medfört att utrustningen används optimalt. Därtill har skolan fortsatt med anskaffningar av interaktiva tavlor till klassrummen.

                                 

          Larsmo den 30 maj 2020

          Rektor

                                                                                        

           ________________________________
            Kari Rönnqvist