Läsårsplaner Holm skola 2022-2023

Läsårsplan2022-2023

Jämställdhets- och likabehandlingsplan

Handlingsplan mot mobbning2022-2023

Holm skolas elevhälsoplan2022-2023

Plan för disciplinära åtgärder2022-2023

Elevassistenternas arbetsschema