3.11.2020

Klassföräldrar 2020 - 2021

Läs hela notisen MiS

Holm Hem och skolas styrelse 2020 - 2021

Läs hela notisen MiS

25.8.2020

Holm skolas plan mot mobbning och trakasserier

Länk till planen finns i textdelen

Läs hela notisen GR

Holm skolas elevhälsoplan

Länk finns i textdelen nedan

Läs hela notisen GR

Kriskommunikationsplan, larsmo kommun

Länk till planen finns i textdelen

Läs hela notisen GR

Krisplanen

Länk till krisplanen finnsi textdelen.

Läs hela notisen GR

Släcknings och räddningsplan

Länken till dokumentet finns i textdelen

Läs hela notisen GR

30.5.2020

Läsårsberättelsen

I länken nedan finns Holm skolas läsårsberättelse för 2019-2020

Läs hela notisen GR

20.8.2019

Holm skolas läsårsplan

Nedan finns länken till vår läsårsplan

Läs hela notisen GR

Handlingsplan mot mobbning

Nedan finns länken till vår mobbningsplan

Läs hela notisen GR

Holm skolas elevhälsoplan

Nedan finns en länk

Läs hela notisen GR

Rusmedelsförebyggande plan

Nedan finns länk

Läs hela notisen GR

Kriskommunikationsplan

Nedan finns länken till kommunens kriskommunikationsplan

Läs hela notisen GR

Finska språkets lärstig i Larsmo

Nedan finns länken till planen

Läs hela notisen GR

Jämställdhets- och likabehandlingsplan

Nedan finns länken

Läs hela notisen GR

Krisplan för Holm skola 2019-2020

Nedan finns länk till skolans krisplan

Läs hela notisen GR

IKT-strategi i Larsmo

Här nedan finns länk till kommunens IKT strategi

Läs hela notisen GR

17.6.2019

Läsårsberättelse Holm skola 2018-2019

Läs hela notisen GR

7.12.2017

Holmis julloppis

15.12 kl 12:15

Läs hela notisen LLi

24.8.2017

Holm skolas handlingsplan mot mobbning

Länk till mobbningsplanen finns här nedanför

Läs hela notisen GR