Äldre notiser

Alla notiser syns redan i notislistan.

3.6.

Elevhälsan sommaren 2024

Läs hela notisen KNC

20.9.2023

Klassföräldrar 2023 - 2024

Läs hela notisen MiS

Holm Hem och skolas styrelse 2023 - 2024

Läs hela notisen MiS

23.8.2022

Läsårsplaner Holm skola 2022-2023

Läs hela notisen KA

24.9.2021

Elevhälsoplan

Nedan finns länk till skolans elevhälsoplan

Läs hela notisen GR

Jämställdhetsplan

Här nedsan finns länk till jämställdhetsplanen

Läs hela notisen GR

25.8.2020

Holm skolas plan mot mobbning och trakasserier

Länk till planen finns i textdelen

Läs hela notisen GR

Holm skolas elevhälsoplan

Länk finns i textdelen nedan

Läs hela notisen GR

17.6.2019

Läsårsberättelse Holm skola 2018-2019

Läs hela notisen GR

7.12.2017

Holmis julloppis

15.12 kl 12:15

Läs hela notisen LLi

24.8.2017

Holm skolas handlingsplan mot mobbning

Länk till mobbningsplanen finns här nedanför

Läs hela notisen GR

Holm skolas elevhälsoplan

Länk finns här nedanför

Läs hela notisen GR

Jämställdhets- och likabehandlingsplan

Länk finns nedan

Läs hela notisen GR

Äldre notiser

Alla notiser syns redan i notislistan.