SKOLANS ORDNINGSREGLER 2017-2018

BOSUND SKOLA

ORDNINGSREGLER

1. Vi är hövliga och visar lydnad gentemot skolans lärare och övriga anställda.

2. Vi tar hand om varandra.

3. Vi ger varandra arbetsro.

4. Vi håller ordning omkring oss.

5. Vi är ute på rasterna. Vi håller oss inom skolans område.

6. Vi är aktsamma om våra egna, kamraternas och skolans saker.

7. Vi tar med oss till skolan endast sådant som behövs i undervisningen.

8. Vi gör ingenting som kan skada oss själva eller andra.

9. Vi har ett sådant bordsskick att måltiden blir trivsam för alla.

10. Vi går hem vid skoldagens slut.