HANDLINGSPLAN MOT MOBBNING 2017-2018

BOSUND SKOLA

HANDLINGSPLAN MOT MOBBNING

Bosund skola följer KiVa Skola http://www.kivakoulu.fi/index.php?lang=swedish som är ett nationellt

åtgärdsprogram mot mobbning. Bosund skolas KiVa Skola team består av berörda klasslärare,

speciallärare Maria Sundkvist och rektor Ingmar Juselius.

KiVa Skola – teamet har fastställt följande verksamhetsplan:

Augusti Lektion 1 (1, 4)

September Lektion 2 (1, 4)

Oktober Lektion 3 (1, 4)

November Lektion 4 (1, 4)

December Lektion 5 (1, 4)

Januari Lektion 6 (1, 4)

Februari Lektion 7 (1, 4)

Mars Lektion 8 (1, 4)

April Lektion 9 (1, 4)

Maj Lektion 10 (1, 4)

Situationskartläggning