LÄSÅRSBERÄTTELSE 2018-2019

En kort sammanfattning av det viktigaste som hänt under läsåret.

BOUND FÖRSKOLAS OCH SKOLAS LÄSÅRBERÄTTELSE 2018-2019

Läsåret startade den 14 augusti 2018. Till Bosund förskolan kom 20 barn och till skolan 140 elever. 

Förskolans verksamhet har letts av förskollärare Veronica Saarman. Till sin hjälp har Veronica haft barnträdgårdslärare (lärare i förskola) Linda Östman och barnledaren Carina Öhman. Kommunens nya specialbarnträdgårdslärare Jessica Häger har hjälpt till ett par gånger i veckan.

I skolan har vi haft tre parallellklasser och tre enkla klasser. Klassansvar för respektive klasser har hafts av Janina Tunér (1a), Karin, Kronholm (1b), Eva Thylin, Monica Larsson-Lolax (3), Johanna-Järn-Dahl (4a), Jens Lindholm (4b), Brigitte Fagerström (5a), Sophia Svenfelt (5b), och Sabina Wallis (6). Maria Sundkvist har varit skolans speciallärare. Maria Vikström har undervisat i finska (5a, 5b, 6). Undertecknad har varit skolans rektor med Jens Lindholm som vicerektor.

Inom ramen för läroplanens mångvetenskapliga områden har vi under läsåret arbetat med att stärka elevernas självkänsla och att stimulera till samarbete. Det har vi  genomfört under en temadag per månad. Tack vare bidrag från vår Hem och Skola-förening kunde vi dessutom bjuda eleverna på en teaterföreställning, Skolans kung. Arbetet med att stärka elevernas läsförmåga har också fortsatt. Vi har i år haft  läsveckor, läsnatt, pappafrukost och sommarlovsläsning. Lärare Johanna Järn-Dahl har planerat läsverksamheten utgående från skolans läsplan. Skolans klubbutbud har varit rikligt och många elever har deltagit. Klubbverksamheten har planerats av lärare Brigitte Fagerström.

Bland övrig verksamhet utanför skolan kan nämnas välsignandet av ettorna i Larsmo kyrka, en höstvandring kring Bosund vandringsled, Larsmoskolornas idrotts- och skiddag, simundervisning (åk 3), Företagsbyn (åk 6), slalomresa (åk 5-6) Påskvandring (åk 6), Mellersta Österbottens distrikts skolfotbollsturnering (åk 5-6) och Innokas Robottävlingarna i Villmanstrand (åk 4-6). Vi har dessutom haft beök från Mellersta Österbottens Kammarorkester och Jakobstadsnejdens musikinstitut. En gårdsfest var inprickad i maj. Men då regnade det,  så vi flyttade den inomhus.

Lördagen den 1 juni medverkade skolan  i Larsmoskolrnas avslutningsgudstjänst. Vi sjöng två sånger. Filip Lindholm och Ebbe Sundström läste bibeltexter.

Ingmar Juselius

Rektor

 

Axlock ur skolans kalender:

Augusti

14 Skolstart

23 Ettorna välsignas, 1

 

September

06 Höstvandring, 1-6

07 Morgonsamling, 4a

12 Larsmoskolornas idrottsdag, 3-6

20 Skolfotografering, F-6

21 FRK:s Hungerdag

24 Föräldramöte / Årsmöte, Bosund Hem och Skola

28 Hem och Skola-dagen

28 Morgonsamling, Larsmo församling

 

Oktober

05 Morgonsamling, 4b

18-19 Höstlov

26 Morgonsamling, Larsmo församling

November

02 Morgonsamling, 5a

20 Julbingo, Bosund Hem och Skola

23 Morgonsamling, Larsmo församling

29 Adventsmorgon, F

30 Morgonsamling, 5b

 

December

05 Självständighetsfest, 5

11 Julfest, F

13 Luciamorgon, 6

14 Morgonsamling, Larsmo församling

19 Julfest, 1-6

21 Höstterminen avslutas

22.12-6.1 Jullov

 

Januari

07 Vårterminen startar

11 Morgonsamling, Larsmo församling

18 Morgonsamling, 3

 

Februari

01 Morgonsamling, 2

05 Bosundvarvet, F-6

08 Morgonsamling, Larsmo församling

11 Skolans Kung, 1-6

12 Bosundvarvet, F-6

14 Vänskapsfestival, 1-6

18 Anmälning till förskolan

19 Larsmoskolornas skiddag, 3-6

19 Bosundvarvet, F-6

21 Läsnatt, 1-6

22 Läsnatt, 1-6

23.2-3.3 Sportlov

 

Mars

07 Simning, 3

08 Morgonsamling, Larsmo församling

12 Simning, 3-4

12 Slalomresa, 5-6

19 Simning, 3

21 Innebandy, 4

26 Simning, 3

 

April

02 Simning, 3

04 Företagsbyn, 6

04 Mellersta Österbottens Kammarorkester, 1-5

05 Morgonsamling, Larsmo församling

09 Morgonsamling, 1a / 1b

16 Påskvandring, 6

17 Påskkyrka, F

19-22 Påsklov

29 4H-info

29 Jakobstadsnejdens Musikinstitut

 

Maj

01 Första maj

02 Klassresa, 3-4

03 Morgonsamling, Larsmo församling

03 Majblomsloppet, 1-6 INHIBERAT!

06-10 Läsvecka, 1-6

08 Skolfotboll, 5-6

10 Morgonsamling, Förskolan

10 Klassresa, 1-2

13-15 Innokas Robottävlingar

15 Klassresa, F

17 Städdag, 1-6

21 Skolfotboll, 5-6

22 Klassresa, 5-6

23 Gårdsfest, F-6

28 Besöksdag i Cronhjelmskolan, 6

30 Kristi Himmelsfärd

31 Morgonsamling, 6

 

Juni

01 Läsåret avslutas